Rosenita (2016)

A day of skating Rosenita w/ Kristian Svitak, Slasher Jon and Mike Vallely.

Shot & Edited by Mark Nisbet.